Om lotteriinspektionen

Ålands Lotteriinspektion startade sin verksamhet den 1 mars 2017.

Lotteriinspektionen ansvarar för att lotterier följer lagen

Till grund för myndighetens verksamhet och uppdrag ligger landskapslagen om Lotteriinspektionen (2016:10). Lotteriinspektionens huvuduppgift är att se till att lotterier följer lagen.

Dessutom har Lotteriinspektionen följande sidouppgifter:

  • följa den allmänna utvecklingen inom verksamhetsområden som lotterilagen reglerar
  • informera och ge anvisningar och råd för verksamheter som regleras av lotterilagen och relaterade författningar
  • arbeta preventivt genom att ta initiativ till nödvändiga förbättringar inom dessa områden.

Lotteriinspektionen kan svara på generella frågor om landskapslagen om lotterier. Mer komplexa juridiska frågor ingår däremot inte i myndighetens skyldigheter.

Vad Lotteriinspektionen inte gör

I Lotteriinspektionens verksamhet ingår inte följande uppgifter:

  • ge tillstånd för lotterier
  • Tillsynar att lotterier utomlands följer lagen. Lotteriinspektionen har bara rätt att utöva tillsyn över åländska lotterier som anordnas med tillstånd enligt landskapslagen om lotterier.
Publicerad 14.8.2017
Uppdaterad 14.6.2021