färgglada bingobollar

Om lotteriinspektionen

Ålands Lotteriinspektion startade sin verksamhet den 1 mars 2017.

Lotteriinspektionen ansvarar för att lotterier och spel följer lagen

Till grund för myndighetens verksamhet och uppdrag ligger landskapslagen om Lotteriinspektionen (2016:10). Lotteriinspektionens huvuduppgift är att se till att lotterier följer lagen.

Dessutom har Lotteriinspektionen följande uppgifter:

  • följa den allmänna utvecklingen inom verksamhetsområden som lotterilagen reglerar
  • informera och ge anvisningar och råd för verksamheter som regleras av lotterilagen och relaterade författningar
  • arbeta preventivt genom att ta initiativ till nödvändiga förbättringar inom dessa områden.

Lotteriinspektionen kan svara på generella frågor om landskapslagen om lotterier. Mer komplexa juridiska frågor ingår däremot inte i myndighetens skyldigheter.

Enligt 1 § 1 mom. republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (FFS 500/2018) (penningtvättslagen) har Lotteriinspektion tillsynsbehörighet på Åland enligt 7 kap. lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (FFS 444/2017) när det gäller penningspelssammanslutningar som avses i Ålands landskapslagstiftning samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaravgifter och deltagaranmälningar för penningspel som tillhandahålls av dessa penningspelssammanslutningar.

Vad Lotteriinspektionen inte gör

I Lotteriinspektionens verksamhet ingår inte följande uppgifter:

  • ge tillstånd för lotterier
  • tillsyn att lotterier utomlands följer lagen. Lotteriinspektionen har bara rätt att utöva tillsyn över åländska lotterier som anordnas med tillstånd enligt landskapslagen om lotterier.

Nyheter inom Lotteriinspektionen

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelsen för år 2021 finns nu publicerad på webbplatsen under fliken Lotteriinspektionen.
Läs mer om Verksamhetsberättelse 2021 ›

Ny chef för Lotteriinspektionen

Den 1 december började Annelie Karlberg arbeta som ny chef för Lotteriinspektionen
Läs mer om Ny chef för Lotteriinspektionen ›
Publicerad 14.6.2021
Uppdaterad 3.2.2023