Redovisning av varulotterier

Uppgifter om arrangör och kontaktperson
Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i
(förening/stiftelse/annat samfund)
Uppgifterna om till vem och när avkastningen av lotteriet har överlåtits

Redovisningen för varulotteriet ska inom fem månader från det att varulotteritillståndet upphört att gälla inlämnas till Lotteriinspektionen.

Publicerad 24.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018