Publicerad 11.12.2023 10:26 | Uppdaterad 11.12.2023 10:29

Lotteriinspektionens verksamhet upphör

Från den 1 januari 2024 kommer lotteritillsyn och tillsyn av penningtvätt inom spelsektorn hanteras av enheten för rättsliga och internationella frågor. Ansvarig är Emma Blomqvist