Elektronisk anslagstavla

Ålands landskapsregering har lagt fram ett lagförslag till lagtinget där det föreslås att Lotteriinspektionen från årsskiftet 2023/2024 upphör att vara en egen myndighet och inspektionens uppgifter överförs till landskapsregeringens regeringskansli som redan idag hanterar tillstånden för spel på Åland.

 

För mer information se bifogat  lagförslag