olika typer av skraplotter

Vanliga frågor

Lotteriinspektionen svarar på frågor. Här nedan redogörs för vanliga frågor och svar:

Frågor om tillstånd för penningspel och lotterier

Penningspel

Fråga: Hur ansöker man om tillstånd för penningspel ?

Svar: För att få ordna spel om pengar behöver du få tillstånd av landskapsregeringen. Tillstånd för penningspel beslutas av landskapsregeringen enligt 1§ och 3§ i landskapslagen om lotterier 1966:10.

Grund
1 §. Lotteri får anordnas med tillstånd av [landskapsstyrelsen] på sätt som i denna lag stadgas. Detsamma gäller försäljning och saluförande av lotter i ett lotteri som hålls utanför landskapet samt främjande av ett sådant lotteri på annat sätt (1966:10).
3 §. Tillstånd att hålla penningautomater och andra i 1 § 3 mom. avsedda spelanordningar mot betalning, att bedriva kasinoverksamhet samt att ordna vadhållning får beviljas offentligrättslig förening som bildats genom landskapsförordning för att bedriva sådan verksamhet. De medel som inflyter genom föreningens verksamhet skall upptas i landskapets budget och användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat allmänt ändamål samt för att främja projekt som kan antas gynna föreningens verksamhet och ändamål (1966:10).

Varulotterier

Fråga: Hur ansöker man om tillstånd att lotta ut varor eller presentkort?

Svar: För att få lotta ut varor eller presentkort behöver du få tillstånd av landskapsregeringen, så kallat varulotteritillstånd. Tillstånd för Varulotterier beslutas av landskapsregeringen enligt 1§ i landskapslagen om lotterier 1966:10
Här kan du ansöka om varulotteritillstånd.

Grund
1 §. Lotteri får anordnas med tillstånd av [landskapsstyrelsen] på sätt som i denna lag stadgas. Detsamma gäller försäljning och saluförande av lotter i ett lotteri som hålls utanför landskapet samt främjande av ett sådant lotteri på annat sätt (1966:10).

Fråga: Vilka regler gäller för att anordna ett litet lotteri, till exempel att lotta ut en fruktkorg i samband med ett idrottsevenemang?

Svar: Generellt behöver du tillstånd för att ordna ett lotteri. Du kan dock få undantag från att behöva tillstånd om du ordnar ett lotteri som omsätter mindre än 2 000 € och utdelning av vinsterna sker vid samma tillställning som försäljning av lotter.

Grund
1 § Landskapsförordning om lotterier nr. 12 2016
Det ekonomiska värdet av vinsten från sådana i 1a § i landskapslagen (1966:10) om lotterier (lotterilagen) avsedda varuvinstautomater får högst uppgå till ett belopp om 2 000€.

Fråga: Jag och ett par kompisar planerar anordna en rolig grej vid Fotbolls EM och betta på vilket lag som vinner. Vi är ca 30 kompisar och arbetskollegor som alla lägger en summa pengar vardera. Den som gissar rätt får alla pengarna. Behöver vi tillstånd för detta?

Svar: För lotterier behövs tillstånd. I lagen definieras lotterier genom att man genom vederlag kan vinna pengar på lotteri eller penningspelsverksamhet om det helt eller delvis beror på slumpen . För en fotbollsturnering av detta slag räknas vinstchansen som delvis beroende på slumpen.
Man kan istället anordna ett ringa varulotteri (om omsättningen är under 2000€ där vinnaren/vinnarna vinner varor eller presentkort) och då krävs inte tillstånd för penningspel.

Grund: 1§ i landskapslagen om ändring av lotterilagen 2016:11

Angående Tillstånd för varulotteri har landskapsregeringen angett följande tolkning:

”Varulotteri får anordnas för medlemmar i en förening eller annan sammanslutning utan att det krävs lotteritillstånd även om medlemmarna betalar en medlemsavgift för att bli medlem i sammanslutningen. En förutsättning för att lotteritillstånd inte ska krävas är att det inte finns en direkt koppling mellan betalningen och lotteriet.  En förutsättning är således att samtliga medlemmar omfattas av lotteriet och inte enbart nya medlemmar.”
För frågor angående Landskapsregeringens tillstånd för lotterier kontakta Elin Nylund 018-25173

Frågor om lotterier och tävlingar som hålls på sociala medier

Fråga: Vilka regler gäller för lotterier i sociala medier? I Sverige finns tydliga riktlinjer om det – vad gäller på Åland?

Svar: För att ordna ett lotteri där du lottar ut något, till exempel en vara eller ett presentkort, behöver du tillstånd. Två kriterier ska vara uppfyllda för att något ska räknas som ett lotteri: det ska kosta pengar att delta i lotteriet och vinnaren ska utses genom slumpen.

I sociala medier är det vanligt med tävlingar som ser ut på något av följande sätt:

  • Gilla och dela så kan du vinna en fruktkorg från matboden.
  • Gilla inlägget och svara på följande fråga: För hur många år sedan grundades Ålandstidningen?
  • Vinn biljetter till Joe Labero. Gilla inlägget och skriv en motivering till varför just du ska vinna.

Eftersom det inte kostar pengar att delta i någon av tävlingarna i exemplen ovan räknas de inte som lotterier på Åland. Därför behöver du inget tillstånd för att ordna sådana tävlingar i sociala medier.

Grund
1§ I denna lag avses med1) lotterier sådan verksamhet, där deltagandet sker mot vederlag och deltagarna har möjlighet att få en vinst med penningvärde som helt eller delvis beror på slumpen; som vederlag betraktas inte deltagarens postavgifter, lokal eller fjärrsamtalsavgifter eller motsvarande kostnader för anmälan om deltagande i lotteriet vilka inte kommer lotterianordnaren till godo (2016:11).

Frågor om penningspel på internet gällande Bonusar

Fråga: Jag har spelat penningspel på internet och fick 10 bonus rundor men när jag spelade fick jag inte alla 10 gratis rundorna, nu vill jag ha ersättning för de 10 gratisrundorna.

Svar: I den åländska lotterilagstiftningen finns inga regler om bonusar vid penningspel. Om klagomål framförs om bonusar eller regler om bonusar utreds de inte av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen kan ej fatta beslut utan stöd i lag.