-

Tillsyn och klagomål

Klagomål

Lotteriinspektionen har bara rätt att utöva tillsyn över åländska lotterier och spel som anordnas med tillstånd enligt landskapslagen om lotterier (1966:10).

Klagomål kan framföras mot lotterianordnare som har tillstånd av Landskapsregeringen att bedriva lotterier och penningspel på Åland. Klagomål kan framföras digitalt till Lotteriinspektionen via fliken "klagomål mot lotterianordnare".

Spara material och bevis till klagomålet i form kopior, skriftliga belägg och bilder av den eventuella korrespondens som du haft med spelanordnaren som kan bifogas Lotteriinspektionens utredning  Lotteriinspektionens handläggningstid för ett klagomål är ca 3-5 veckor och i processen blir anmälare och anordnare hörda innan beslut om avgörande fattas.

Utländska anordnare

I Lotteriinspektionens tillsyn ingår inte lotterier och spel som anordnas med tillstånd i andra länder/juristriktioner.

Tillstånd och undantag

Enligt landskapslagen om lotterier får lotterier och spel endast anordnas enligt villkor i  tillstånd från landskapsregeringen. Vid ringa spel där lotteriets omsättning understiger 2000 euro och dragning sker vid samma tillfälle är tillstånd för spel inte ett krav.

Bonusar

Vid spel på elektromagnetiska vågor utreder inte Lotteriinspektionen frågor och klagomål om bonusar. Åland saknar regler om bonusar i Lotterilagstiftning.

Tips om olagligt spel

Har du uppgifter om misstänkt olagligt spel, lotterier, uppgjorda matcher, penningtvätt eller annat som rör Ålands spelmarknad kan du tipsa Lotteriinspektion. Tips kan framföras till Lotteriinspektionen@li.ax