Förslag till ändring av Landskapslagen om Lotterier

Lagstiftningspromemorior om ändring av landskapslagen om lotterier.

Enligt 3§ landskapslagen om lotteriinspektion ska lotteriinspektionen ta initiativ till nödvändiga förbättringar av lotterilagen. Den 14 juni 2018 översände lotteriinspektionen förslag på ändringar av landskapslagen om lotterier till Landskapsregeringen.

PM 1 Utökade möjligheter till avstängningar vid penningspel

PM 2 Krav att följa kundernas spelmönster vid spel via elektromagnetiska vågor - i syfte att motverka spelproblem (omsorgsplikt)

PM 3 Skapande av fond för understöd av åtgärder mot spelmissbruk (spelmissbruksfond)

PM 4 Sammanfattning