Nyheter

25.2.2020 - Lotteriinspektionen Flyttar
Lotteriinspektionen kommer från och med den 2 mars 2020 att finnas i nya lokaler på Styrmansgatan 12 i centrala Mariehamn. Detta blir även den nya besöksadressen.
Läs mer om Lotteriinspektionen Flyttar ›
28.5.2018 - Förslag till ändring av Landskapslagen om Lotterier
Lagstiftningspromemorior om ändring av landskapslagen om lotterier. Enligt 3§ landskapslagen om lotteriinspektion ska lotteriinspektionen ta initiativ till nödvändiga förbättringar av lotterilagen....
Läs mer om Förslag till ändring av Landskapslagen om Lotterier ›