Nyheter

14.6.2021 - Lotteriinspektionen påpekar felaktigheter i Landskapsregeringens tillståndshantering för spel
Den 18 maj fattade Landskapsregeringen beslut om spel för spelautomater. I beslutet fanns information om regler för skraplotterier. (se bilaga) Lotteriinspektionen ser allvarligt på händelsen då...
Läs mer om Lotteriinspektionen påpekar felaktigheter i Landskapsregeringens tillståndshantering för spel ›
14.6.2021 - Lotteriinspektionen uppdaterar riktlinjer för rapporteringsskyldiga
Lotteriinspektionen uppdaterar riktlinjer för rapporteringsskyldiga enligt Lag 444/2017 1kap.1§ 19p.
Läs mer om Lotteriinspektionen uppdaterar riktlinjer för rapporteringsskyldiga ›
14.6.2021 - Verksamhetsberättelse 2020
Lotteriinspektionen publicerar ny verksamhetsberättelse för 2020
Läs mer om Verksamhetsberättelse 2020 ›
14.6.2021 - Lotteriinspektionens svar till lagtinget angående Landskapsrevisionens granskning
Lotteriinspektionens svar till lagtinget angående landskapsrevisionens granskning i bifogad länk
Läs mer om Lotteriinspektionens svar till lagtinget angående Landskapsrevisionens granskning ›
25.2.2020 - Lotteriinspektionen Flyttar
Lotteriinspektionen kommer från och med den 2 mars 2020 att finnas i nya lokaler på Styrmansgatan 12 i centrala Mariehamn. Detta blir även den nya besöksadressen.
Läs mer om Lotteriinspektionen Flyttar ›
28.5.2018 - Förslag till ändring av Landskapslagen om Lotterier
Lagstiftningspromemorior om ändring av landskapslagen om lotterier. Enligt 3§ landskapslagen om lotteriinspektion ska lotteriinspektionen ta initiativ till nödvändiga förbättringar av lotterilagen....
Läs mer om Förslag till ändring av Landskapslagen om Lotterier ›