Verksamhetsberättelse 2022

Lotteriinspektionens verksamhetsberättelse för år 2022 finns nu publicerad under fliken Lotteriinspektion