Lotteriinspektionen påpekar felaktigheter i Landskapsregeringens tillståndshantering för spel

Den 18 maj fattade Landskapsregeringen beslut om spel för spelautomater. I beslutet fanns information om regler för skraplotterier. (se bilaga)

Lotteriinspektionen ser allvarligt på händelsen då felaktigheter i tillståndshantering kan få stora konsekvenser, I detta fallet att Ålands Penningautomatförenings verksamhet kan delvis vara olaglig. Landskapsregeringen rättade beslutet efter Lotteriinspektionens påpekanden.

Lotterinspektionen kommer i framtiden bevaka Landskapsregeingens tillståndhantering extra noga.