Lagförslag

Landskapsregeringen föreslår i ett lagförslag att Lotteriinspektionens verksamhet upphör vid årsskiftet och att tillsynen flyttas till regeringskansliet. Se mer info under anslagstavlan