Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelsen för år 2021 finns nu publicerad på webbplatsen under fliken Lotteriinspektionen.