Lotteriinspektionen uppdaterar riktlinjer för rapporteringsskyldiga

Lotteriinspektionen uppdaterar riktlinjer för rapporteringsskyldiga enligt Lag 444/2017 1kap.1§ 19p.