Nyheter

Förslag till ändring av Landskapslagen om Lotterier

Lagstiftningspromemorior om ändring av landskapslagen om lotterier. Enligt 3§ landskapslagen om lotteriinspektion ska lotteriinspektionen ta initiativ till nödvändiga förbättringar av lotterilagen....
Läs mer om Förslag till ändring av Landskapslagen om Lotterier ›